sedalia w jakim wieku podajemy
licie w zestawach do kiszenia
""panie do towarzystwa - pock""
arcon cad
andrzej stojowski
alkany - potrzebuje 4 wzorow
PANSTWA CZLONKOWSKIE UNII EUROPEJSKIEJ
HR jak CHorwacja
jakie państwa należą do ue
PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY W ŁODZI
jak powstało państwo polskie
ksztaltowanie sie panstwa polskiego
kształtowanie się państwa polskiego
PAŃSTWOWY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ
PANSTWA NALEZACE DO UNI
PAŃSTWOWY INSPEKTOR PRACY
PAŃSTWOWE PORTY LOTNICZE
PAŃSTWOWA STRAŻ ŁOWIECKA
  aaaaHR jak CHorwacjaaaaa

Temat: KE żąda Windowsa bez przeglądarki
...Pierwszej Instancji, gdzie liczy na uchylenie decyzji Komisji. Mało przychylne stanowisko wobec amerykańskiego giganta branży IT mają także posłowie Parlamentu Europejskiego. W kwietniu ubiegłego roku jedna z posłanek, reprezentująca frakcję Zielonych zasugerowała, że skoro Microsoft nie dostosowuje się do norm i zaleceń Komisji Europejskiej, powinien zostać wykluczony ze startowania w przetargach rządowych organizowanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Teraz ponownie głos zabrała Komisja Europejska. Uznała ona, że praktyka firmy łączenia przeglądarki internetowej z systemem operacyjnych jest niekorzystna dla klientów, gdyż nie dość, że ogranicza swobodę ich wyboru, to jeszcze dodatkowo negatywnie wpływa na konkurencję, zmniejszając innowacyjność producentów oprogramowania - podaje serwis BBC News. Microsoft...
Źródło: alltopic.jun.pl/viewtopic.php?t=307Temat: Pakiet klimatyczny - kto na nim skorzysta?
17 grudnia 2008 roku Parlament Europejski przyjął w pierwszym czytaniu tzw. pakiet klimatyczny. Zapisy pakietu zobowiązują państwa członkowskie Unii Europejskiej między innymi do tego, aby do roku 2020 zmniejszyły emisję dwutlenku węgla do atmosfery o 21% w stosunku do poziomu z 2005 roku. [1] Orędownicy pakietu klimatycznego starają się przekonać opinię publiczną, że ocieplenie klimatu jest spowodowane nasilaniem się efektu cieplarnianego na skutek wzrostu stężenia dwutlenku węgla w atmosferze, i że owo stężenie rośnie w wyniku działalności...
Źródło: forum.olesnica.org.pl/index.php?showtopic=4131


Temat: JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO EURO?
...oraz internautów odwiedzających portal Niezalezna.pl do lektury! Walka z deficytem sektora finansów publicznych Według profesora nieunikniona będzie „konieczność unikania znacznych deficytów sektora finansów publicznych niezależnie od tego, czy chce się, by Polska przyjęła wspólną walutę, czy też nie. Wynika to z: Po pierwsze – z formalnoprawnego obowiązku nałożonego na wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej w Traktacie Ustanawiającym Wspólnotę Europejską; Po drugie – co ważniejsze, z faktu, iż nadmierne deficyty są szkodliwe dla gospodarki. Polska osiągnęła w 2007 r. bardzo dobre wyniki fiskalne i uzyskała w związku z tym zniesienie procedury nadmiernego deficytu. Zdaniem Wernika, który swój tekst napisał we wrześniu 2008 r., „utrzymanie w nadchodzących latach deficytu...
Źródło: zwpsw.fora.pl/a/a,2302.html


Temat: Piractwo: Nie będą odłączać Brytyjczyków
Wielka Brytania nie dołączy do krajów ustawowo walczących ze swoimi internautami, którzy pobierają nielegalnie pliki z muzyką i filmami. Rząd uznał, że ustawa byłaby zbyt skomplikowana. Państwa członkowskie Unii Europejskiej nie mogą dojść do porozumienia w sprawie walki z piractwem. Nie dość, że brak jednolitego ustawodawstwa, to nawet tam, gdzie ono jest, nie zawsze jest egzekwowane. Problem pobierania z sieci nielegalnych plików z muzyką czy filmami nie jest uważany za najważniejsze zadanie władz państwowych, zwłaszcza teraz, gdy rządy powinny skupić swoje wysiłki na walce z kryzysem gospodarczym....
Źródło: alltopic.jun.pl/viewtopic.php?t=398


Temat: Karta Europejska na bron
Europejska Karta Broni Palnej jest pochodną pozwolenia na broń i jest wydawana przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Jeżeli więc posiadasz pozwolenie wydane przez jedno z państw Unii, wówczas bez problemu możesz mieć EKBP. Jeżeli natomiast jako obywatel polski mieszkasz na stałe w Kanadzie i nie masz polskiego pozwolenia na broń, to niestety nie masz uprawnień do uzyskania tejże Karty.
Źródło: ipsc-poland.org/forum/viewtopic.php?t=501


Temat: Egzamin na Prawo jazdy E do B
...uprawnień do kierowania pojazdami - Dz.U.Nr 24, poz. 215 z późniejszymi zmianami; * rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami - Dz.U.Nr 89, poz. 855 z późniejszymi zmianami; * rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie warunków wydawania praw jazdy osobom posiadającym prawa jazdy wydane przez niektóre państwa członkowskie Unii Europejskiej - Dz.U.Nr 286, poz. 2883. Tryb odwoławczy Od decyzji odmawiającej wydania międzynarodowego prawa jazdy przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej. Inne informacje...
Źródło: forum.karawaning.pl/viewtopic.php?t=1301


Temat: Reforma UE pytania?
...wchodzą w życie po zaakceptowaniu przez wszystkie państwa członkowskie, z uwzględnieniem konkretnych wymogów konstytucyjnych w każdym z nich. 2. Procedura zmian art. 48 TUE kroki do przyjęcia zmian 3. Pojecie konstytucji? Wspomnieć o Joszka Fiszer, znaczenie polityczne i prawne Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy (Wspólnoty Europejskiej) (TKE, Konstytucja dla Europy) – umowa międzynarodowa podpisana przez państwa członkowskie Unii Europejskiej 29 października 2004 w Rzymie. W związku z brakiem ratyfikacji przez wszystkie strony umowa nie weszła w życie. Projekt Konstytucji dla Europy (Wspólnoty Europejskiej) został opracowany przez powołany specjalnie w tym celu Konwent Unii Europejskiej pod przewodnictwem ValĂŠry'ego Giscard d'Estaing. Efektem zakończonych 10 lipca 2003 r. prac Konwentu stał się liczący 278 stron dokument. Rada...
Źródło: ieksw2006.fora.pl/a/a,601.html


Temat: Obrzydzanie papierosów
Obrzydzanie papierosów "Gazeta Wyborcza" pisze o drastycznej kampanii antynikotynowej, którą rozpoczęła właśnie Komisja Europejska. W telewizji, prasie i internecie będą umieszczane szokujące zdjęcia przedstawiające raka krtani, czarne płuca, gnijące zęby, a nawet ciała w kostnicach. Kampania ma kosztować ponad 70 milionów euro i jest skierowana głównie do młodzieży. Komisja Europejska proponuje, żeby państwa członkowskie Unii Europejskiej umieszczały zdjęcia na opakowaniach wyrobów tytoniowych, ale ma to być dobrowolna decyzja rządów. Do tej pory z propozycji skorzystały dwa kraje - Belgia i Irlandia. Na początku przyszłego roku w obu tych krajach szokujące zdjęcia będą umieszczane na wszystkich paczkach papierosów. "Gazeta Wyborcza" pisze, że władze Unii chcą, żeby kampania stała się początkiem bardziej...
Źródło: forum.mlyniec.gda.pl/viewtopic.php?t=177


Temat: E-maile oraz rozmowy w sieci pod kontrolą
...Unii Europejskiej zapisywanie danych listów elektronicznych oraz rozmów wykonywanych za pośrednictwem sieci (VoIP). Serwis BBC News przypomina, że jest to bezpośrednia reakcja na zamachy bombowe w Londynie z 2005 roku. Firmy będą musiały przechowywać te dane przez 12 miesięcy od ich powstania. Analogiczne uregulowania dotyczące zwykłych rozmów telefonicznych już obowiązują. Zarówno dostawcy internetu i telekomy, jak i niektóre państwa członkowskie Unii Europejskiej nie zgadzają się z postanowieniami dyrektywy. Szwecja postanowiła całkowicie ją zignorować, w Niemczech z kolei trwa postępowanie sądowe w tej sprawie. dyrektywa nie zobowiązuje do zapisywania treści e-maili czy nagrywania rozmów internetowych, a władze państw zyskają dostęp do bazy danych jedynie z nakazem sądu. Home Office - brytyjski odpowiednik naszego MSWiA - zapewniło, że odpowiednie...
Źródło: forum.radioparty.pl/index.php?showtopic=24459


Temat: Węgry - droga do Euro...
Podjęta w tym tygodniu decyzja Węgier o zmianie polityki w zakresie kursu walutowego budzi poważne wątpliwości o sposoby podejścia, jakie przyjmują nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej na długiej drodze do euro. http://ft.onet.pl/10,7014...es,artykul.html
Źródło: eurokolekcja.eu/viewtopic.php?t=132


Temat: Grafika 3D , Modelowanie
...pakietu lub serii, pojęcie Oprogramowanie będzie oznaczać wszystkie programy dostarczone Licencjobiorcy w ramach tego oprogramowania towarzyszącego, pakietu lub serii, opisane w Dokumentacji Użytkownika. 1.9 ?Terytorium? oznacza państwo, w którym Licencjobiorca nabył Oprogramowanie, chyba że (i) jest to państwo członkowskie Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, w którym to przypadku ?Terytorium? oznacza państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu; lub (ii) inne terytorium określone w Dokumentacji Użytkownika. Co sie chwalisz studentem jak masz pirata... A jesli kupiłeś rok temu to przepłaciłeś bo kosztował w polsce jakieś 800 zł i upgrade do komercyjnej jakieś 3 koła razem 4000 zł vs. 13 000 dla " nie studentów " Ten post był edytowany przez frozenrb...
Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=544405


Temat: Propozycja nowej Umowy Monetarnej Monako San Marino Watykan
...specjalne monety okolicznościowe i/lub monety kolekcjonerskie w latach sediswakancji Stolicy Apostolskiej. W przypadku gdy emisja specjalna doprowadzi do przekroczenia pułapu emisji określonego w ust. 1, wartość tej emisji zostanie uznana za wykorzystanie pozostałej części pułapu na poprzedni rok i/lub odjęta od pułapu na następny rok. Artykuł 4 1. Monety euro wyemitowane przez Państwo Watykańskie i monety wyemitowane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, które przyjęły euro, są identyczne pod względem wartości nominalnej, statusu prawnego środka płatniczego, parametrów technicznych, wzornictwa wspólnej strony i wspólnych elementów wzorniczych strony narodowej. 2. Państwo Watykańskie z wyprzedzeniem powiadamia Komisję o projektach stron narodowych monet, których emisję zamierza zlecić, a Komisja sprawdza ich zgodność z...
Źródło: eurokolekcja.eu/viewtopic.php?t=814


Temat: Kapitał ludzki
Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL jest dokumentem uzupełniającym Program Operacyjny Kapitał Ludzki. W latach 2004 – 2006 system wdrażania funduszy strukturalnych nakładał na państwa członkowskie Unii Europejskiej obowiązek przygotowania Uzupełnień Programów Operacyjnych, których celem było uszczegółowianie zapisów Programów Operacyjnych. W latach 2007 – 2013 pakiet rozporządzeń unijnych nie przewiduje konieczności opracowywania dokumentów tego typu. Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego jest więc przygotowywany jako dokument krajowy na podstawie zapisów ustawy...
Źródło: krosnoroefs.fora.pl/a/a,8.html


Temat: Kara śmierci
...opinii sejmu, prokuratora i powoływanie się na rozwiązania przyjęte w innych krajach. 2. "Zdaniem Trybunału, przede wszystkim konstytucyjny obowiązek przestrzegania przez Polskę wiążącego ją prawa międzynarodowego, ale również dbałość o bezpieczeństwo i porządek publiczny, których zapewnieniu sprzyja przekazywanie osób ściganych innym państwom w celu ich osądzenia, a także wzgląd na to, że Polskę i pozostałe państwa członkowskie Unii Europejskiej łączy wspólnota zasad ustrojowych, zapewniających prawidłowy wymiar sprawiedliwości i proces przed niezawisłym sądem, są wartościami konstytucyjnymi uzasadniającymi przedłużenie stosowania art. 607t § 1 k.p.k., nawet jeśli wiąże się to z pozbawieniem polskich obywateli gwarancji wynikających z zakazu ekstradycji w zakresie niezbędnym dla realizacji instytucji przekazania na...
Źródło: forum-muzyczne.net/index.php?showtopic=35501


Temat: Polska telewizja cyfrowa 2012 r. koniec telewizji analogowej?
Polska spóźni się z wyłączeniem Wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej oprócz Rumunii i Polski są na dobrej drodze do zakończenia nadawania telewizji analogowej do końca 2012 r. Zakończenie przekazu analogowego pozwoli na uwolnienie fal radiowych dla nowych ogólnoeuropejskich usług. Rzecznik Komisji Europejskiej potwierdził, iż ma nadzieję, że Polska, która nie określiła jeszcze ostatecznej daty wyłączenia emisji analogowej, podąży za innymi krajami Unii...
Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=469773


Temat: iPhone - to nie będzie rewolucja
...środowiska naturalnego. Dyrektywa RoHS, która weszła w życie w lipcu 2006 zmusiła m.in. Apple do zmiany projektu kamery iSight tak, by mogła być sprzedawana na Starym Kontynencie. Teraz przyszedł czas na baterie, które, niewłaściwie utylizowane, stanowią poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego z powodu wielu niebezpiecznych substancji, jakie wchodzą w jej skład. Obowiązująca od 2006 roku dyrektywa bateryjna zobowiązała państwa członkowskie Unii Europejskiej do zmniejszenia ilości substancji szkodliwych używanych do produkcji baterii, a także zapewnienia ich recyklingu. Jej postanowienia miały zostać wcielone w życie do końca września 2008 roku. Jeśli w życie wejdzie nowa dyrektywa regulująca zagadnienia baterii, może to oznaczać nie lada problemy dla firmy Apple. Zgodnie bowiem z propozycjami Komisji Europejskiej baterie we wszelkich...
Źródło: cafemirenium.kylos.pl/viewtopic.php?t=3812


Temat: Kalendarium
6 marca jest 65. dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 300 dni. Święta imieniny obchodzą: Agnieszka, Będzimysł, Cymbarka, Cyryl, Eugenia, Frydolin, Jordan, Jordana, Koleta, Konon, Róża , Wiktor. Ghana - Święto Niepodległości Norfolk - Dzień Utworzenia państwa członkowskie Unii Europejskiej - Europejski Dzień Logopedy Teksas - Dzień Alamo wspomnienia i święta w Kościele katolickim obchodzą św. Olegariusz (biskup) św. Róża z Viterbo Wydarzenia w Polsce Żaglowiec ORP Iskra 1454 - król Kazimierz IV Jagiellończyk wydał przywilej inkorporacyjny, na mocy którego Prusy i Pomorze Gdańskie wcielono do Polski. 1898 - na ulice Poznania wyjechał pierwszy...
Źródło: 30.fora.pl/a/a,86.html


Temat: Komórki macierzyste
Ciekawi mnie co przyszli medycy i ludzie zwiazani ze zdrowiem czlowieka mysla o wykorzystywaniu komurek macierzystych do szukania lekow na wiele chorob np choroba Parkinsona. Komórki macierzyste - UE sfinansuje badania Mimo sprzeciwu Polski i czterech innych krajów, państwa członkowskie Unii Europejskiej porozumiały się w sprawie ograniczonego finansowania z unijnych funduszy badań na komórkach macierzystych. Polska oraz Litwa, Słowacja, Austria i Malta były temu przeciwne, gdyż - ich zdaniem - porozumienie otwiera drogę do finansowania badań, podczas których zabija się ludzkie embriony. "Porozumienie było nie do przyjęcia ze względów etycznych" - tłumaczył polski sprzeciw...
Źródło: pulsum.pl/forum/viewtopic.php?t=343


Temat: KONKURS dla Was!
...część jej > codziennych działań. Franco Fratini, wice przewodniczący Komisji > Europejskiej i komisarz ds. sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa > ogłaszając konkurs, powiedział: > > > > 'Zakaz wszelkiej dyskryminacji, w tym dyskryminacji z powodu płci, rasy, > koloru skóry, języka ojczystego, poglądów politycznych czy narodowości, to > zasada uznawana przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej'. > > > > Franco Fratinni zaznaczył przy tym, że dla skutecznego przeciwstawiania > się > dyskryminacji, obywatele Unii Europejskie muszą być świadomi tej zasady. > > > > Do kogo skierowany jest konkurs? > > Konkurs odbywa się dla 2 grup wiekowych (oddzielnie): 12-14 lat oraz > 15 -18 > lat. > > Konkurs...
Źródło: 144pdh.fora.pl/a/a,146.html


Temat: Via Baltica przez Rospudę
...sosna i swierkiem chociazby, wiecej na liscie mailowej, jak znajde troche zcasu to powrzucam tu te kwiatki, zwlaszzca polemike z prof. Pzremem Chylareckim z OTOPU, ktory b. dobrze i konkretnie sie odnosil do tych wszystkich fanaberii P. Kalskiego i ska. Tymczasem: Deklaracja Komisji Europejskiej o obronie Doliny Rospudy Po debacie, Poseł i Posłanka Zielonych David Hammerstein, Michael Cramer i Eva Lichtenberger powiedzieli: " Państwa Członkowskie Unii Europejskiej nie mogą mieć przyzwolenia na lekceważenie prawa Europejskiego, dlatego z zadowoleniem przyjmujemy deklarację Komisji o zapewnieniu wypełnienia przez Polskę jej zobowiązań w ramach prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej. Istnieją alternatywne projekty przebiegu trasy, które nie miałyby tak niszczącego efektu, jak ten planowany przez Dolinę Rospudy. Niefortunne jest także to, że...
Źródło: forum.bocian.org.pl/viewtopic.php?t=26


Temat: Zapłacimy za połączenia przychodzące?
...zbliżyć się do tej obowiązującej operatorów stacjonarnych (0,6 eurocenta) - donosi agencja Reuters. Komisja uważa, że różnicowanie stawek jest niczym innym, jak subsydiowaniem sieci komórkowych przez sieci stacjonarne. W wyniku konsultacji powstaną zalecenia, które Komisja Europejska może przyjąć już we wrześniu br. i to ze skutkiem natychmiastowym. Mimo, że będą formalnie niewiążące, w przypadku niewprowadzenia ich w życie, państwa członkowskie Unii Europejskiej będą musiały złożyć wyjaśnienia. Zrównywanie stawek potrwać ma do roku 2012. Brukselscy urzędnicy są zdania, że część operatorów może przejść na, stosowany w Stanach Zjednoczonych, system "bill&keep", który polega na tym, że całość kwoty wydzwonionej przez klienta zatrzymuje dla siebie operator, u którego rozpoczęło się połączenie. To jednak...
Źródło: cafemirenium.kylos.pl/viewtopic.php?t=9821


Temat: Link do artykułu
Europa przechodzi do czynów. Europejska polityka rybołówstwa w pewien sposób dotyczy nas wszystkich, bez względu na to, czy pracujemy w zawodzie związanym z tym sektorem, czy też jesteśmy po prostu konsumentami i ludźmi, którym leży na sercu ochrona środowiska. Państwa członkowskie Unii Europejskiej postanowiły podjąć walkę z marnotrawstwem wynikającym z nadmiernych połowów. W dniu 13 stycznia przyjęto plan kontroli dotyczący Morza Północnego. Jego celem jest ochrona zasobów dorsza, które mogą się wkrótce wyczerpać. Nowością jest to, że państwa członkowskie biorące udział w tej inicjatywie będą mogły wpływać na wody należące do strefy połowów innych państw i...
Źródło: shiplovers.pl/viewtopic.php?t=2932